dijous, 2 de febrer del 2017

Condicions LOPD

Actualment hi ha moltes normes sobre les dades personals que tracten de protegir l'individu i la seva intimitat.


Anys enrere, s'han produït situacions que vulneraven els drets de la persona, com compartir sense el coneixement de l'afectat les seves dades, cosa que feia que pogués rebre un allau de publicitat, contactes, trucades,... totes elles sense que l'individu en qüestió hi donés el vist-i-plau. Per tal de vetllar pels interessos de les persones, en els últims anys s'han millorat les normatives i lleis que regulen aquesta situació.

Totes aquelles dades sobre les quals una persona no hagi donat el seu consentiment no poden utilitzar-se per a qüestions comercials. Per aquest motiu a RT Mentoring volem que coneguis la nostra manera de procedir i de complir la normativa de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).


"En compliment de la Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades facilitades en aquest imprès s'inclouran a les bases de dades de Tarongí Consultoria S.L. i que es mantindran en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent. Vostè  (o totes les persones aquí incloses) podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint la seva sol·licitud a rosa@rosatarongi.cat.
Amb la signatura d'aquest document autoritzo Tarongí Consultoria S.L. a fer ús de les dades amb la finalitat d'informar-me dels serveis i les novetats que ofereix.”


Et deixem un enllaç al reglament de la LOPD, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per si vols tenir més informació sobre aquest tema: AGPD.reglamentLOPD