dijous, 30 de març del 2017

I tu, ets emprenedor o empresari?

Segons una de tantes definicions respecte a què és una empresa, aquesta es defineix com:

“entitat en la que intervenen el capital i el treball com factor de producció d'activitats industrials o mercantils, o per la prestació de serveis”

Tota empresa és fruit de la iniciativa i la posterior acció d’una persona o un grup persones que reben la denominació d'empresaris. 


Però, avui en dia les persones que tenen iniciativa i prenen acció reben un altre nom: emprenedors

La paraula "empresari" pot tenir un rere fons lligat a un estereotip de persona molt marcat, i la tinença d'un grup d'empreses o a la pertinença a un subgrup definit en el que moltes persones no s'identifiquen.

En canvi, el terme emprenedor té un caire més romàntic, més assequible per tots i, fins i tot, més “chic” sonorament. 

I, és que avui en dia...