dilluns, 4 de març del 2019

Autònoms i canvis en la quota

Les quotes d’autònom, així com les seves bases de cotització, han variat per a aquest 2019. És possible que hagis notat els canvis en la teva quota mensual.


Aquí te’n destaquem 2 conseqüències:

  • La quota per a l’atur passa d’opcional a obligatòria a partir del 2019: ara tots els autònoms cotitzaran per a atur, i per tant, podran tenir dret a la prestació d’atur, per assimilar-se als beneficis dels qui treballen per compte aliè. Però la regulació no és exactament la mateixa, de manera que et recomanem que t’ho miris bé i t’informis de la forma d’accedir-hi en cas de necessitar-ho.
  • Han variat algunes bases, però la majoria d’autònoms que el 2018 ja no cotitzaven ni per atur ni per baixa laboral veuran igualment augmentada la seva quota de cotització d’autònom.


Per a més informació,