dilluns, 1 d’abril del 2019

Xarxes Socials: una única solució?

Les Xarxes Socials (XXSS) poden semblar un "Himalaya", una muntanya molt alta...


Què tenen a veure el meu negoci i les xarxes socials? Necessito fer ús de les xarxes socials? Quina xarxa social he de fer servir?

El món de les xarxes socials pot ser una mica vertiginós per a alguns emprenedors i autònoms. El negoci o projecte mateix ja ocupa del tot 25 de les 24 hores que té el dia (si és que això fos possible!), per tant, això de les xarxes socials ressona al cap de molts emprenedors com a:
  •           càrrega extra de feina
  •           “menja temps”
  •           no aporta res
  •           no entenc res
  •           ...