dimecres, 6 de juny de 2018

Excedència per emprendre?

L’excedència pot ser una bona opció de començar a emprendre.


Moltes vegades, quan ens plantegem emprendre, ens sorgeix una inquietud, perquè pensem que no ens trobem en el millor moment per fer-ho, ja que per exemple estem estables en un treball ben remunerat, tot i que no ens fa feliç... En el nostre interior tenim la creença de saber que és el moment d’emprendre i tenim aquell pressentiment que ha de ser ara o no serà mai.

Davant d’aquesta situació es troben moltes persones i no saben pas què fer. Emprendre és una decisió important, i cal lluitar pel que realment desitgem, però cal ser curosos, vist que té els seus riscos. Encara que pot passar que pressuposem molts més riscos dels realment existents, o a la inversa.

Des d’RT Mentoring sempre aconsellem als nostres assessorats que han de sortir de la seva zona de confort, però ho hem de fer amb una sèrie de garanties i, una de les alternatives per no deixar una feina, sense tenir res una mica més “assegurat”, és l’excedència voluntària.

A continuació us explicarem què és el que cal tenir en compte a l’hora de sol·licitar o finalitzar una excedència voluntària.Per norma general l’excedència voluntària té uns requisits bàsics:

- Tenir una antiguitat a l’empresa com a mínim d’un any.
- Que la durada de l’excedència no sigui inferior a 4 mesos ni superior a 5 anys.
- No haver demanat una excedència en els 4 anys anteriors.

A part dels requisits bàsics, haurem de conèixer bé els nostres drets, i una de les qüestions essencials a tenir en compte és que la durada que fixem a la sol·licitud és la que esdevindrà com a data de reincorporació. L’empresa pot negar-se a reincorporar-te abans de la data estipulada.

Gaudir d’una excedència et permet treballar per a una altra empresa o bé muntar el teu propi negoci, com és el cas d’alguns dels nostres assessorats. 

En principi, no existeix restricció per poder treballar en un altre sector, però és molt important que si ens trobem en el cas de pacte de competència contractual s’ha d’estudiar i és recomanable visitar un advocat laboralista per no tenir cap problema amb l’empresa que ens ha donat l’excedència.

 Com sol·licito l’excedència?

No hi ha termini de preavís estipulat a la normativa per presentar la sol·licitud d’excedència a l’empresa, però és aconsellable que ho facis amb un preavís mínim de 15 dies, que prové de l’ús i el costum, i cal fer-ho sempre per escrit. En el document és molt important fixar la durada i altres pactes que s’hagin acordat amb l’empresa, com les condicions de la reincorporació.

El que sí que és molt important és que l’empresa ens contesti per escrit. I, en cas de denegació sense una argumentació, podrem impugnar per la via jurisdiccional laboral aquesta decisió.

Quins són els efectes a la Seguretat Social?

En el moment de l’excedència, l’empresa haurà de comunicar a la Seguretat Social que ens trobem en aquesta situació de baixa i, per tant, deixarà de pagar salari i cotització. Nosaltres rebrem una liquidació, que no és una quitança o finiquito (com es diu en castellà), sinó que ens abonaran la proporció de les pagues extres que s’hagin generat, així com les vacances pendents de gaudir en el moment d’iniciar l’excedència.

L’excedència no computarà com a antiguitat, llevat pacte en contra o bé que provingui d’una excedència per cura d’un menor (que té unes altres condicions).

 
La reincorporació, com funciona?

Pel que fa a la reincorporació, hi ha convenis que regulen el període de preavís. El que és més complicat és la reserva del lloc de treball. En les excedències voluntàries no existeix aquest dret, que sí que es dona en les excedències de paternitat i maternitat.

Així doncs, podràs reincorporar-te sempre que hi hagi una vacant d’igual categoria professional que el teu lloc de treball.

En el cas que l’empresa denegui la reincorporació, sense justificar les vacants, es tractarà d’un acomiadament que podrà ser impugnat a l’ordre jurisdiccional social. En cas que manifesti que no hi ha vacants i ho demostri, el treballador en excedència haurà de sol·licitar periòdicament el seu reingrés a l’empresa a l’espera de vacant. 


Si tens més dubtes i vols emprendre, però no arriscar-ho tot, pots consultar la Cristina Sort Humbert, la nostra advocada laboralista.


I si ets d'aquelles persones que no creu que pugui avançar perquè no pot vèncer les seves pors t'animem a llegir aquest altre article sobre la Por a Emprendre.

Publicació a càrrec de Cristina Sort en col·laboració de Sandra Vega del Club 3Generacions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada